Dikter

Det är nog — Valda dikter

Lennart Frick gav år 2004 ut en antologi “Det är nog” (ISBN 91-88374-29-7) med valda dikter av Helmer Grundström. Antologin gavs ut på eget förlag. Helmer Grundström Sällskapet har fått tillstånd att återge “Det är nog” i sin helhet på internet. Detta i förhoppningen att det ska hjälpa nya läsare att hitta till Helmer Grundströms dikter.

Texterna är inlästa från papper till dator (OCR) så hittar ni fel i texterna får ni väldigt gärna höra av er med korrigeringar.

Förord till “Det är nog” av Lennart Frick

Läs förordet »

I. Hemmavid

 • Langt nol i väla — ur Detta är mitt land (1939)
 • Långt från torp och by — ur Detta är mitt land (1939)
 • I ödemarken — ur Från myr och mo (1943)
 • På Gjenjegjetgjem — ur I torparskogen (1945)
 • Där bygden slutar — ur Detta är mitt land (1939)
 • Här — ur Från myr och mo (1943)
 • Furorna svara — ur Från myr och mo (1943)
 • På torpet — ur Från myr och mo (1943)
 • Vid barndomens sjö — ur I torparskogen (1940
 • Valet — ur Från Glesbygda (1976)

Läs dikterna »

II. Rakt genom sommarn

 • I de ljuvliga tider — ur Bort i skogen (1956)
 • På hedens gräs — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Sländans liv — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Rakt genom sommarn — ur Bort i skogen (1956)
 • Det var den dagen — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Jakttid — ur Prasslet i asparnas skog (1954)

Läs dikterna »

III. På moarna

 • Hos Halvars — ur Detta är mitt land (1939)
 • Gränsfolk — ur Detta är mitt land (1939)
 • Inne på moarna — ur Från myr och mo (1943)
 • Långt från by — ur Från myr och mo (i943)
 • Där skogvaktarn tog in — ur Från myr och mo (1943)
 • Fattiggravöl — ur Från myr och mo (1943)
 • När döden kom — ur I torparskogen (1945)
 • Alls inget blev ändrat — ur Prasslet i asparna skog (1954)
 • I de folkilskna hundarnas byar — ur Prasslet i asparna skog (1954)

Läs dikterna »

IV. Mummel vid myren

 • I undantagsstugan — ur Från myr och mo (1943)
 • Inget att göra åt — ur Från myr och mo (1943)
 • Längst nol i byn — ur Från myr och mo (i943)
 • Som förut — ur I torparskogen (1945)
 • Trettinie grader — ur I torparskogen (1945)
 • På kvällskanten — ur I torparskogen (1945)
 • Fegljus — ur I torparskogen (1940
 • Oliver — ur I torparskogen (1940
 • Befriad — ur Hem till källan (1947)
 • Den harmyntas visa — ur Prasslet i asparna skog (1954)
 • Den blinda på Hocksjö mo — ur Prasslet i asparna skog (1954)
 • Psalm i mörkret — ur Prasslet i asparna skog (1954)
 • Gumman — ur Prasslet i asparna skog (1954)
 • Bort i skogen — ur Bort i skogen (1956)
 • Mummel vid myren — ur Bort i skogen (1956)
 • Vid köksbordet — ur När skogens källa sinar (1974)
 • I dimman — ur När skogens källa sinar (1974)
 • Lyssnaren — ur När skogens källa sinar (1974)
 • Den gamle — ur När skogens källa sinar (1974)
 • Den dövstumme — ur Från Glesbygda (1976)
 • Ingen — ur Från Glesbygda (1976)

Läs dikterna »

V. Den röda fanan

 • Landet är ditt — ur Skum (1929)
 • Till den femuddade — ur Dyhavet blommar (1934)
 • De belägrades sång — ur Från myr och mo (1943)
 • Efter segern — ur Dyhavet blommar (1934)
 • Om natten sjöng vi en sång — ur Detta är mitt land (1939)
 • Stormbataljonen — ur Detta är mitt land (1939)
 • En dag — ur Detta är mitt land (1939)
 • Träl och fri — ur Från myr och mo (1943)
 • Vaggvisa — ur När skogens källa sinar (1974)
 • En dag — ur De vitnade benen på Gallo fjäll (1980)
 • Höst 1942 — ur Mot höstkanten (1991)

Läs dikterna »

VI. Drömmen om dej

 • Drömmen om dej — ur Skum (1929)
 • Under häggen — ur Här nere på jorden (1931)
 • Strandbegravning — ur Detta är mitt land (1939)
 • Rökarna slockna — ur Från myr och mo (1943)
 • Om dej — ur Från myr och mo (1943)
 • Minnet — ur Från myr och mo (1943)
 • Efteråt — ur Från myr och mo (1943)
 • Som då — ur Från myr och mo (1943)
 • Elden — ur Hem till källan (1947)
 • Om kärleken — ur Hem till källan (1947)
 • Den Stora kärleken — ur Hem till källan (1947)
 • I julis tid — ur Hem till källan (1947)
 • Kärleken — ur Hem till källan (1947)
 • Rosornas krig — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • När hösten i dalarna rider — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Jordens fångar — ur Och ängens blomma dör (1977)
 • Här — ur Och ängens blomma dör (1977)

Läs dikterna »

VII. På visans domäner

 • De gamla visorna — ur Här nere på jorden (1931)
 • Midsommarfesten — ur Här nere på jorden (1931)
 • I Båtas by — ur Detta är mitt land (1939)
 • Vaggvisan — ur Detta är mitt land (1939)
 • Hon som dog ung — ur I torparskogen (1940
 • Sökaren — ur Hem till källan (1947)
 • Sommarstigen — ur Riddaren och sporren (1950)
 • Linda Lidgren — ur Riddaren och sporren (1950)
 • På Halvarsåsen — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Om - — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Mjukt blommar liden — ur Bort i skogen (1956)
 • Sländan — ur Bort i skogen (1956)
 • Den fångna gasellen — ur Bort i skogen (1956)
 • Den sista kvällen — ur Och ängens blomma dör (1977)

Läs dikterna »

VIII. I förvillande skogen

 • Huldrerösten — ur Riddaren och sporren (195o)
 • Varför suckar det i skogen? — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Det bor en sorg — ur Riddaren och sporren (1950)
 • Över moarna — ur Dyhavet blommar (1934)
 • Spökkväll — ur Dyhavet blommar (1934)
 • Begravda hundar — ur När skogens källa sinar (1974)
 • Morkullans död — ur Riddaren och sporren (1950)
 • Hästen utan ryttare — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Prasslet i asparnas skog — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • I förvillande skogen — ur Bort i skogen (1956)

Läs dikterna »

IX. Hembygdens son

 • Utanför — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Hembygdens son — ur När skogens källa sinar (1974)
 • Från Zenit till Nadir — ur De vitnade benen på Gallo fjäll (1980)
 • Mil efter mil — ur Från Glesbygda (1986)

Läs dikterna »

X. Mot kvällningen

 • Avskedssång — ur Detta är mitt land (1939)
 • Den fångnes längtan — ur Från myr och mo (1943)
 • Lång-Kalles visa — ur I torparskogen (1945)
 • Det är nog — ur I torparskogen (1945)
 • Om Gud — — ur Hem till källan (1947)
 • Den fåvitskes lykta — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Sucka skog — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Landet med de gröna fälten — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Må — — ur Prasslet i asparnas skog (1954)
 • Sov inte för länge — ur Bort i skogen (1956)
 • Att somna från en bok — ur Bort i skogen (1956)
 • Kvällarna längas — ur Bort i skogen (1956)
 • Det faller en stjärna — ur Bort i skogen (1956)
 • Där utanför — ur När skogens källa sinar (1974)
 • Jag kommer snart — ur När skogens källa sinar (1974)
 • När de gröna träden savas — ur Och ängens blomma dör (1977)
 • Väntan — ur Och ängens blomma dör (1977)
 • Men ingen kan veta — ur De vitnade benen på Gallo fjäll (1980)

Läs dikterna »