Helmer Grundström

Kontakt

Sällskapets adress är:

Helmer Grundström-Sällskapet
c/o Ulla Bäckman-Persson
Junselevägen 71
917 95 Svanavattnet

Plusgirokonto: 857 669-6 (medlemsavgiften är 100 kr per år)

E-post: mailto:info@helmergrundstrom.se

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

Du behöver ha Javascript aktiverat för att använda denna funktion.