Helmer Grundström

Styrelsen

Styrelsen som valdes på medlemsmöte i H.H.-rummet i gamla skolan i Svanabyn söndagen den 2 juli 2017.

Ordförande Fredrik Jonsson
Sekreterare Gunnel Berglin
Kassör Lars Grundström
Ledamot Ulla Bäckman-Persson
Ledamot Sören Grundström
Suppleant Karin Näsmark
Revisor Ann-Gerd Strömquist
Firmatecknare Lars Grundström och/eller Gunnel Berglin
Webbredaktör Fredrik Jonsson