Helmer Grundström

Upphovsrätt

Helmer Grundströms arvingar har upphovsrätten till HG,s dikter och andra publikationer och Lars Grundström representerar arvingarna.

När ni vill använda Helmer Grundströms verk i något sammanhang fråga Lars Grundström om tillåtelse. Det är roligt att veta vad verken används till.

Använd vårt kontaktformulär för att kontakta upphovsrättsinnehavarna (Lars Grundström).

  1. Vid varje användning måste det tydligt anges att verkat är av Helmer Grundström.
  2. Ingen royalty tas ut för användning av Helmer Grundströms verk.
  3. Gäller det en bok, musikinspelning eller annat verk så skicka ett exemplar/kopia till Sällskapets arkiv, se kontaktinformation.
  4. När så passar länka gärna till vår hemsida www.helmergrundstrom.se
Meny