Sällskapet

Helmer Grundström-sällskapet, med säte i Svanabyn, har till uppgift att i olika former främja intresset för studier av Helmer Grundströms författarskap, hans person och tidsmiljöer.

Stöd sällskapet – bli medlem

Bli medlem genom att:

  1. Sätt in 100 kr på sällskapets Plusgirokonto, 857 669-6.
  2. Skriv ett brev med ditt namn och adress till info@helmergrundstrom.se.

Avgift som betalas in under 2018 gäller även för 2019.