Helmer Grundström

Texter

Barndomsminne från Grundsjö by

HG hade blivit ombedd att skriva något för Fjällsjökrönika 1973 utgiven av Fjällsjö Hembygdsförening i Backe. Artikeln blev en intressant skildring av HG´s barndom. Den magiska bokkistan Ett par hundra meter ovanför Jonas Jonssons mangårdsbyggnad i Grundsjö står en liten grå omålad stuga. Väggarna har bågnat men i övrigt står stugan som den byggdes för bortåt 100 år sen. I den lilla stugan föddes jag den 29 februari 1904. Där tillbragte jag mina första år och av dem minns jag givetvis ingenting.

Förordet till romanen Rosalie

I utgåvan på Folket i Bilds förlag 1945 har HG skrivit ett längre självbiografiskt förord. Det är intressant så till vida att det är ett av få tillfällen där HG redogör för sin väg till att bli en författare. Så här skriver HG: En vinterkväll för tjugofem år sen satt jag i en dragig timmerkoja mellan Lavsjö och Grynberget och läste ”Göingehövdingen”av C. August Cederborg. Jag var femton år då och det var min tredje vinter i timmerskogen.

På marsch mot livet

Ansikten Självbiografiska skisser av 17 författare (1932) 1. Redan när jag var mycket liten, medan jag ännu hade svårt för att uttala krångliga ord, hade jag ett starkt behov av att ge uttryck för vad jag kände och tänkte i bild och skrift. Det torftiga livet i hemmet, föräldrarnas oförstående för mitt oroliga själsliv, brist på böcker och tidningar ställde mej redan under barndomen på livets utkant. Jag kände mej hemlös och olycklig, min hud var tunn och jag gick alltid i vägen för klumpiga skor, som trampade smuts i mina drömmar.

Min uppgift

Avsikter Arton författare om sina verk (1945) 1. Jag är i skogen födder bland berg och sjöar blå, sedan blev jag nödder att bo vid Fyriså, Må kornet, rågen på slätten frodas än så väl; Till skogen, vågen och bergen trår min själ. Geijer (1841). Poem Är man född i skogen hör man skogen till: har man växt upp i staden är man stadsbo. Det gäller för var och en, inte minst för en diktare.